مشارکت پرسنل آبفا همدان از سامانه جامع نظام پیشنهادات

رئیس گروه تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان همدان از مشارکت و استقبال ۷۶ درصد کارکنان این شرکت از سامانه جامع نظام پیشنهادات و ثبت پیشنهادات خبر داد. به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، الهام شهبازی با اشاره به اینکه، سامانه جامع نظام پیشنهادات با عنایت به تاکیدات مدیرعامل شرکت و همچنین بر مبنای […]

رئیس گروه تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان همدان از مشارکت و استقبال ۷۶ درصد کارکنان این شرکت از سامانه جامع نظام پیشنهادات و ثبت پیشنهادات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، الهام شهبازی با اشاره به اینکه، سامانه جامع نظام پیشنهادات با عنایت به تاکیدات مدیرعامل شرکت و همچنین بر مبنای اهمیت دریافت نظرات سازنده همکاران درسایت شرکت آب و فاضلاب استان راه اندازی و دردسترس کارکنان و هم استانی های عزیز قرار گرفت، گفت: برهمین اساس شرکت کنندگان پس از ورود به سامانه و ساخت نام کاربری می‌توانند پیشنهادات خود را ثبت نمایند.
وی درادامه سخنانش گفت کلیه پیشنهادات پس از ثبت بمنظور رفع نواقص احتمالی، جمع بندی و تصویب به کمیته های تخصصی و پس از آن به کمیته مرکزی نظام رسیدگی به پیشنهادات ارجاع می شود، عنوان کرد : در سال گذشته ۴۶۹ پیشنهاد ثبت شده مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد ۱۱۲ پشنهاد به مرحله اجرا رسید که همه پشنهاد دهندگان با درج در پرونده پرسنلی تقدیر و حدود ۶۰ درصد مشمول پاداش ریالی در محدوده ۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان گردیدند.
وی اشاره کرد از از ۴۶۹ پیشنهاد ۸۹ پیشنهاد برون سازمانی بوده که نشانگر تعامل و ارتباط خوب هم استانی های عزیز با سامانه نظام پیشنهادات این شرکت بوده است.