مسابقه نقاشی صرفه جویی در مصرف برق

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در راستای ترویج مدیریت مصرف به برگزاری مسابقه نقاشی در رده سنی کودک و نوجوان با موضوع صرفه جویی در مصرف برق مبادرت نمود. علاقه مندان میتوانند آثار خود را تا تاریخ ۱۵ مرداد سالجاری به آدرس پست الکترونیکی info@aepdc.ir ارسال نمایند.

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در راستای ترویج مدیریت مصرف به برگزاری مسابقه نقاشی در رده سنی کودک و نوجوان با موضوع صرفه جویی در مصرف برق مبادرت نمود.

علاقه مندان میتوانند آثار خود را تا تاریخ ۱۵ مرداد سالجاری به آدرس پست الکترونیکی info@aepdc.ir ارسال نمایند.