مزایای لامپ LED

لامپ‌ های LED به محض رسیدن جریان برق روشن می‌شوند ولی لامپ‌ های متال هالید زمانی بالغ بر ۵ دقیقه لازم دارند تا به حداکثر میزان نور خود برسند. به عبارت دیگر لامپ‌ های LED پانزده میلیون بار سریع‌ تر روشن می‌شوند.

لامپ‌ های LED به محض رسیدن جریان برق روشن می‌شوند ولی لامپ‌ های متال هالید زمانی بالغ بر ۵ دقیقه لازم دارند تا به حداکثر میزان نور خود برسند. به عبارت دیگر لامپ‌ های LED پانزده میلیون بار سریع‌ تر روشن می‌شوند.