مرمت سدهای انحرافی آسیب دیده از سیل در سطح استان گلستان

سرپرست دفتر طرح های زودبازده شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور به منظور تکمیل، بازسازی و آبگیری سدهای انحرافی خسارت دیده از سیل ودر راستای برنامه بهبود بهره برداری وحفاظت از منابع آب تعداد ۲۲ پروژه سدانحرافی در سطح استان با اعتبار مصوب ۲۰ میلیارد […]

سرپرست دفتر طرح های زودبازده شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور به منظور تکمیل، بازسازی و آبگیری سدهای انحرافی خسارت دیده از سیل ودر راستای برنامه بهبود بهره برداری وحفاظت از منابع آب تعداد ۲۲ پروژه سدانحرافی در سطح استان با اعتبار مصوب ۲۰ میلیارد تومان وتخصیص ۱۰ میلیارد تومان عملیات در سال جاری در حال اجراست.
مهرداد نوروزی اظهار کرد: تاکنون تعدادی از این پروژه ها با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در حال اتمام است و پیش بینی می شود تا اوایل تیر تمامی پروژه های مطروحه در مدار بهره برداری قرار گیرد.