مردم کویر قدر آب را می دانند و باید آنرا هوشمندانه مصرف کنند

مدیر آبفای بادرود در پویش حامیان آب ویژه مادران و دختران با محوریت مدیریت مصرف، خواستار مصرف بهینه و هوشمندانه آب در این منطقه کویری شد.

به گزارش برقاب، علیرضا کیوان با اشاره به برگزاری پویش حامیان آب در منطقه بادرود گفت: این پویش با هدف آگاه سازی مردم منطقه در راستای مصرف درست آب برگزار شده چرا که با آشنایی هر چه بیشتر دختران به عنوان مادران آینده با راههای مصرف درست آب می توان از این ماده حیاتی به خوبی مراقبت کرد.
وی با بیان اینکه مادران الگوی فرزندان درمحیط خانه در زمینه مصرف آب هستند اظهار داشت: اگر مادران در خانه آب را درست مصرف کنند و از مصرف بی رویه آن پرهیز کنند قطعا فرزندان از آن الگو برداری می کنندو این امر باعث جلوگیری از مصرف بی رویه آب می شود.
مدیر آبفای بادرود با اشاره به روزهای پایانی سال اظهار داشت: از ۱۳ هزار و ۵۰۰ مشترک آب درمنطقه کویری بادرود درخواست می شود با رعایت مصرف بهینه آب در حین انجام خانه تکانی از این ماده حیاتی به خوبی مراقبت کنند تا این کالای استراتژیک برای همیشه در اختیار همگان قرار داشته باشد.
کیوان رعایت الگوی مصرف را بسیار حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان ساخت: مردم اگر هر کدام مطابق الگو آب مصرف کنند بدون شک دسترسی همه به آب شرب مهیا می شود و راهکارهایی که در پویش حامیان آب ویژه مادران و دختران ارائه شده قطعا در مدیریت مصرف آب در منطقه بادرود بسیار موثر است.
در ادامه این برنامه رئیس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان با اشاره به نقش مادران و دختران در مدیریت مصرف آب گفت: توجه به نسل‌های آینده هدفی است که در آموزش مصرف بهینه آب به عنوان هدفی اصلی تعریف می‌شود که در این زمینه، زنان و مادران به عنوان قلب خانواده نقش راهبردی دارند.
زهره تشیعی تاکید کرد: تغییر اقلیم وضعیت آبی کشور را تحت تاثیر قرارداده و امروز حفظ منابع از جمله منابع آب بسیار مهم است. بنابراین مدیریت منابع آب و به‌طور کلی اصلاح و تغییر سبک زندگی مصرف‌گرا می‌تواند توسط زنان در خانواده انجام شود و مصرف آب شرب به درستی مدیریت شود.
وی افزود: حفاظت از منابع به همان اندازه که وظیفه مسئولان امر است، نیازمند کمک، همیاری و مشارکت آگاهانه و همه جانبه مردم نیزاست. افراد یک جامعه از مرد و زن و کودک، نقشی جدی در زمینه حفاظت از منابع آبی دارند و در این میان آبفای استان اصفهان با برگزاری برنامه های متنوع، سعی در آموزش افراد مختلف جامعه در راستای مصرف بهینه آب دارد .
رئیس خانه فرهنگ آب ادامه داد: درصدد هستیم شرکت کنندگان در این پویش را با مفاهیمی چون محورهای سواد آبی و مفهوم چرخه آب، سرانه مصرف آب ، راهکارها و روش های مدیریت مصرف آب، بررسی مصرف در ایران و مقایسه آن با جهان، تاثیر مصرف بی رویه بر منابع آبی و معرفی پویش خانه تکانی آشنا کنیم.
تشیعی اظهارداشت: مصرف بهینه آب باید در جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود و در این میان نقش بانوان و خانواده بسیار تاثیرگذار است اما باید توجه داشت که ابزارهای فرهنگی و آموزشی بیش از توصیه های روزمره در مصرف بهینه آب تاثیرگذار است.