با حضور معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت؛

مراسم معارفه سرپرست گروه بودجه و بررسی های اقتصادی برگزار شد

مراسم معارفه سرپرست گروه بودجه و بررسی های اقتصادی با حضور معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت برگزار شد.

مراسم معارفه سرپرست گروه بودجه و بررسی های اقتصادی برگزار شد

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، با حضور “راما حبیبی” معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی “فرزاد عسگری” به عنوان سرپرست گروه بودجه و بررسی های اقتصادی و همچنین سرپرست گروه حسابرسی داخلی منصوب و حکم انتصاب وی از طرف معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی به وی اهدا شد.