مراسم تکریم شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

در سالن اجتماعات سردار شهید سلیمانی طی حکمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل توانیر و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس معرفی و منصوب شدند
  • مراسم تکریم جناب مهندس حمید رضا جلایر سرپرست شرکت و معارفه جناب مهندس حمید رضا کریمی فرد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

به گزارش برقاب، مراسم تکریم جناب مهندس حمید رضا جلایر سرپرست شرکت و معارفه جناب مهندس حمید رضا کریمی فرد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به صورت ارتباط مستقیم ویدئو کنفرانسی با شرکت توانیر و با حضور مهندس اله داد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، مهندس پیرپیران، معاون هماهنگی توزیع توانیر و سایر مقامات ارشد شرکت توانیر و همچنین قائم مقام ، معاونین، مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در سالن اجتماعات سردار شهید سلیمانی برگزار و طی حکم” جناب مهندس کردی”، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل توانیر،”حمیدرضا کریمی فرد” به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس معرفی و منصوب و از خدمات حمیدرضا جلایر، سرپرست شرکت تقدیر شد.