مراسم تودیع و معارفه قائم مقام شرکت وسرپرست معاونت برنامه ریزی وتجهیزمنابع مالی آب و فاضلاب استان اردبیل برگزار شد

طی جلسه ای وبا حضور مهندس علیرضا نعمت سلطانی رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت ،معاونین ، مدیران و جمعی از همکاران مراسم تودیع و معارفه سرپرست قائم مقامی شرکت وسرپرست معاونت برنامه ریزی وتجهیزمنابع مالی درمحل سالن جلسه ساختمان اداری کارشناسان برگزار گردید.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل ،مراسم تودیع و معارفه سرپرست قائم مقامی و معاونت برنامه ریزی وتجهیزمنابع مالی شرکت برگزار گردید.

مهندس سلطانی مدیرعامل آبفا اردبیل در این نشست گفت: استفاده از تمامی پتانسیل های موجود در شرکت موجب رشد و بالندگی سازمانی می شود.

وی با بیان اینکه تغییر در سیستم های اداری موجب پویایی و شادابی در ادارات و سازمان ها می شود، تصریح کرد: جابجایی و تغییر در ادارات و پست های سازمانی موجب جلوگیری از روزمره گی درسازمان ها می شود.

وی تعامل واحدها و بخش های مختلف شرکت و همکاری را عامل رفع مشکلات عنوان کرد و گفت: یقیناً این تعامل و همکاری در زمینه انجام فعالیتهای مختلف در شرکت باعث ارائه خدمت مطلوب تر به شهروندان خواهد شد.

درادامه این نشست ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهندس سیدنورالدین پرندک ،سرکارخانم الهام پورحاج را به سمت سرپرست جدید معاونت برنامه ریزی وتجهیزمنابع مالی و مسعود خیرجو رابه عنوان سرپرست قائم مقامی شرکت معرفی و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.

در پایان مراسم از زحمات مهندس پرندک با اهداء لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد و برای ایشان در پست جدید آرزوی موفقیت شد.