در شرکت اب وفاضلاب قزوین انجام شد:

مراسم اختامیه دوره آموزشی دفاع شخصی پرسنل نگهبان برگزار شد

 مراسم اختتامیه دوره آموزشی دفاع شخصی ویژه پرسنل نگهبان شرکت آب و فاضلاب استان قزوین که با ابتکاری از سوی دفتر حراست و امور محرمانه و واحد ورزش شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در مدت سه ماه صورت گرفته بود، برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی آبفای استان قزوین، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در این مراسم گفت: آمادگی جسمانی بالای

پرسنل برای مواقع ضروری احتمالی مورد نیاز شرکت بوده و این آموزش های دفاع شخصی زیر نظر مربیان مورد تایید و کارآزموده ارائه شده است. داراب بیرنوندی اضافه کرد: این دوره علاوه بر بالا بردن روحیه

کاری در کارکنان نگهبان، باعث افزایش آمادگی جسمانی در این افراد در مواقع بحرانی و ضروری شده و در ادامه برای کلیه پرسنل نیز برگزار خواهد شد. گفتنی است در ادامه مراسم مذکور کلیه پرسنل

حاضر در دوره به ارائه آموزش های فراگیری شده پرداختند که مورد تشویق مدیران حاضر قرار گرفت.