مدیر عامل آبفا خراسان رضوی از پروژه های شهرستان داورزن بازدید کردند

مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی و هیات همراه از پزوژه های در دست اقدام آبفا شهرستان داورزن بازدید کردند.

مدیر عامل آبفا خراسان رضوی از پروژه های شهرستان داورزن بازدید کردند

به گزارش برقاب، مدیر عامل آبفا خراسان رضوی و هیات همراه از پزوژه های در دست اقدام آبفا شهرستان داورزن بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب شهرستان داورزن «حسین امامی» در ابتدای این سفر از پروژه های مخازن ۵۰۰ و ۳۰۰ متر مکعبی شهر ریوند بازدید کرد.

در این مراسم که خواجه نژادمدیر امور داورزن و پیمانکاران پروژه وی را همراهی میکردند در خصوص پیشرفت و کمبودها گزارشی ارائه و پس از آن مدیر عامل شرکت آبفای خراسان رضوی در نشستی که با حضوربخشداران و شورای ریوند  برگزار شدحضور یافت. وی در ادامه این سفرهمچنین از چاه و تاسیسات روستای مهر بازدید کرد.

دراین بازدیدها اکثر مشکلات پروژه ها بررسی و با راهنمائی ها و راهکاروقولهای مساعد مدیر عامل آب و فاضلاب خراسان رضوی  پایان یافت.

امامی در این سفربا حضور در امور آب و فاضلاب داورزن در نشست صمیمی با همکاران داورزن ساعاتی را پای صحبت و طرح مشکلات آنان نشست و مطالبی را نیز بیان کرد.

در پایان این نشست صمیمی از کارشناسان وهمکاران برتر امور تجلیل شد