مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان، مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار منصوب شد. “سید محمد موسوی زاده”، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان، طی حکمی، “رحمان اشرفی” را به عنوان مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار منصوب نموده تا ضمن ایجاد وفاق، همدلی و هماهنگی سازمانی و بهره […]

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان، مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار منصوب شد.

“سید محمد موسوی زاده”، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان، طی حکمی، “رحمان اشرفی” را به عنوان مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار منصوب نموده تا ضمن ایجاد وفاق، همدلی و هماهنگی سازمانی و بهره گیری و تقویت همه استعدادهای انسانی، نسبت به انجام وظایف محوله اهتمام نماید.

همچنین در حکم صادره به مواردی همچون؛ تهیه و پیشنهاد برنامه های خرد و کلان مدیریت متبوع در افق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، اجرای برنامه های ابلاغی در قالب بودجه مصوب، دستورالعمل ها و آئین نامه ها، هماهنگی و انجام اقدامات لازم مربوط به استقرار نظام کیفیت و بهبود بهره وری و رعایت صرفه جویی در واحدهای ذی ربط، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به هنگام به مشترکان و متقاضیان برق و اجرای برنامه های مربوط به مدیریت مصرف برق مشترکان اشاره و تاکید شده است.