مدیرعامل توزیع برق شمال در جمع اعضای کارگروه ساختار سازمانی شرکت های توزیع جنوب شرق کشور:

مدیریت کلان در راستای فرهنگ سازمانی بر مبنای ارزش ها ، اخلاق محوری ، خلاقیت و نوآوری محقق خواهدشد

ه گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ، مهندس سلیمانی در جمع اعضای کارگروه ساختار سازمانی شرکت های توزیع برق جنوب شرق کشور با تبیین نقش منابع انسانی و ارزش های سازمانی درتوسعه و بهبود کیفیت زندگی کارکنان" گفت:

به گزارش برقاب، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان گفت: مدیریت کلان در سازمان ها باید بر پایه ارزش‌ها، اخلاق محوری ، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی در راستای فرهنگ سازمانی باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ، مهندس سلیمانی در جمع اعضای کارگروه ساختار سازمانی شرکت های توزیع برق جنوب شرق کشور با تبیین نقش منابع انسانی و ارزش های سازمانی درتوسعه و بهبود کیفیت زندگی کارکنان” گفت: ارزشهای سازمانی اصول اعتقادی دیرپا و اساسی و راهنمای قابل اتکا و بلندمدتی برای تصمیم گیریها و رفتارها هستند که منافع حاصل از آن بقا ی سازمان ، انسجام بخشی کارکنان، وحدت رویه آحاد سازمانی و مبنای اعتماد و رشد افراد در سازمان را در بردارد.سلیمانی عنوان کرد: نیروی انسانی متخصص زمانی می تواند عملکردی با کیفیت داشته باشد که برای عوامل کیفی یا ارزش‌هایی همچون اعتماد، خلاقیت یا صداقت اهمیت بیشتری قایل باشد.
وی درخصوص ” برنامه های راهبردی معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان گفت: به یقین برنامه ریزی در راستای ارتقای سطح مهارت ، دانش و بهره وری کارکنان سازمان وظیفه ذانی منابع انسانی بوده و شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در این راستا همواره سعی داشته تا با تسهیل کارها و فعالیت همکاران و اموررفاهی زمینه تحول و بهره وری کارکنان را بهبود بخشدو دراین راستا نهایت تلاش خود را در رضایت مندی همکاران و بهره ور نمودن نیروی انسانی به کار گرفته است.
وی اولویت های منابع انسانی را جذب کارکنان ماهر و متعهد وبا انگیزه، ارتقاء مهارت، دانش و آموزش کارکنان وفراهم آوردن مستمر فرصت های ارتقای شغل ، طراحی سیستم های کاری با عملکرد بالا، توسعه روش های مدیریتی با تعهد بالا عنوان کرد و افزود: ایجاد جو مناسب و توام با آراستگی محیط کار ، نظم ، امکان پذیرشدن کارگروهی ، ایجادفرصت یکسان برای کارکنان سازمان و همچنین ارزش دادن به کارکنان در جهت تعالی سازمانی از اهداف راهبردی این معاونت است.وی در پایان تاکید کرد: هر گونه کمک به همکاران به خصوص در زمینه معیشت آنان وحفظ کرامتو ارزش انسانی آنان از اهم مهمات است و در زمینه کمک های جانبی به همکاران از قبیل شرکت های تعاونی مسکن و مصرف و….راههای نرفته بیش از رفته است .