مصرف بهینه ی آب در ایام پایانی سال را جدی بگیریم

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به پیک مصرف آب با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و انجام سنت خانه تکانی خواستار صرفه جویی در مصرف آب شد و اظهار کرد: باید مدیریت مصرف آب در این پیک مصرف را جدی بگیریم تا از هر تنش آبی در مناطق شهری و روستایی جلوگیری کنیم.

مصرف بهینه ی آب در ایام پایانی سال را جدی بگیریم.به گزارش برقاب،مهندس مهدی دوستی افزود: با توجه به اینکه در فرهنگ مردم شریف ایران خانه تکانی و غبارروبی منازل در روزهای پایانی سال قدمتی دیرینه دارد، بی شک مصرف آب در اواسط و پایان اسفند ماه افزایش می یابد که شایسته است مردم فهیم استان، با در نظر گرفتن ساعات پرمصرف آب، اصول صرفه جویی و مصرف بهینه ی آب را مد نظر قرار دهند.
وی ضمن اشاره به بارندگی های اخیر و شکرگزاری به پاس نزول باران رحمت الهی بیان داشت: با توجه به خشکسالی های متوالی در سنوات اخیر و افت شدید منابع آب استان این حجم از بارندگی ها نمی تواند کمبود منابع تأمین آب را جبران نماید.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به امکان بروز حوادث و اتفاقات در شبکه های آبرسانی طی روزهای پایانی سال و ایام نوروز ، اظهار کرد: سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ این شرکت در شهرهای تحت پوشش آماده ی پاسخگویی و ثبت تماس های شهروندان می باشد و اکیپ های سیار اتفاقات و حوادث این شرکت در شهرهای مختلف به صورت شبانه روزی آماده ی ارائه ی خدمات و رفع اتفاقات آب و فاضلاب هستند.