مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور در مرکز سامد پاسخگوی درخواست های مردم شد.

به منظور ایجاد بستر مناسب برای تعامل آسان مردم و دولت، برنامه ارتباط مردم و مسئولین در بستر سامانه سامد با حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمان در مرکز سامد انجام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در برنامه زمانبندی شده، مدیران استانی ضمن حضور در مرکز سامد (سامانه […]

به منظور ایجاد بستر مناسب برای تعامل آسان مردم و دولت، برنامه ارتباط مردم و مسئولین در بستر سامانه سامد با حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمان در مرکز سامد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در برنامه زمانبندی شده، مدیران استانی ضمن حضور در مرکز سامد (سامانه ۱۱۱) پاسخگوی درخواست های مردم استان می باشند در همین راستا مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان از ساعت 8:30 الی 10 صبح روز دوشنبه دهم خردادماه با حضور در مرکز سامد پاسخگوی مسائل و درخواست‌های مطرح شده از سوی تماس‌گیرندگان بود.

مهندس رشیدی ضمن اعلام آمادگی جهت حضور مستمر در این سامانه  اظهار داشت: ارائه پیشنهادات، انتقادات و شکایات، فرصتی برای دستگاه های اجرایی و مدیران آن است که با شناسایی این موارد از طریق شهروندان، جهت اصلاح و برطرف نمودن آنها و افزایش رضایت مندی مردم برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

لازم به ذکر است پیگیری الکترونیکی درخواست ها و کاهش مراجعات حضوری و زمان رسیدگی به شکایات، از جمله فواید استفاده از این سامانه می باشد.