مدیرعامل آبفای مرکزی پاسخگوی مردم در سامانه سامد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) به صورت تلفنی به درخواست های مردم رسیدگی نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی صبح روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه با حضور در سامانه […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) به صورت تلفنی به درخواست های مردم رسیدگی نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی صبح روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) واقع در استانداری مرکزی، ازطریق شماره تلفن۱۱۱ به درخواستها و مشکلات مطرح شده توسط مردم رسیدگی نمود.
زهرا طراوتی فکور مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در این رابطه بیان داشت : به منظور پیگیری مشکلات و درخواستهای مطرح شده ، از تمامی افراد تماس گیرنده مشخصات لازم از جمله کد ملی و شماره تماس دریافت می شود و پس از رسیدگی های لازم در اسرع وقت نتیجه پیگیری به آنها اطلاع رسانی می گردد.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی همچنین از اطلاع رسانی گسترده از طریق رسانه ها و فضای مجازی در خصوص زمان و نحوه تماس مردم با مدیرعامل شرکت در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) ، در روز های گذشته خبر داد.