محور برنامه های پیش روی برق پایتخت، خدمت صادقانه به مردم است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با معرفی سرپرست جدید دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات این شرکت، گفت: محور برنامه های پیش روی برق پایتخت، خدمت صادقانه به مردم است و به همین منظور با برنامه ریزی به منظور توسعه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری، تامین رضایت حداکثری شهروندان در دستور کار تمامی مدیران این شرکت قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ”کامبیز ناظریان” ضمن قدردانی از تلاش های “تورج سروش” در زمان تصدی سمت مدیریت دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات این شرکت به عنوان مدیری مطلع، با وجدان کاری و جدی”شهاب البرزی” را به عنوان سرپرست جدید این دفتر معرفی و با تاکید بر این که وی از بهترین و توانمندترین مدیران این شرکت است، ابراز امیدواری کرد با این جابجایی سازمانی، دستاوردهای برق پایتخت در حوزه خدمات غیرحضوری و استقرار دولت الکترونیک و رسیدگی به مطالبات و درخواست های شهروندی بیشتر از گذشته توسعه و رشد پیدا کند.

“ناظریان” ضمن منصوب کردن “تورج سروش” به عنوان مشاور خود در حوزه هوشمندسازی و خدمات غیرحضوری تاکید کرد: جمع همکاران ما در خانواده توزیع برق تهران بزرگ، از افتخارات صنعت برق کشور

هستند و با وجود چنین زنان و مردان توانمندی در این شرکت و با توجه به شرایط کشور و انتظارات مردمی، زمانی برای فرصت سوزی و محول کردن کارها به آینده وجود ندارد.

وی یادآور شد: خدمت به مردم نیاز به مدیرانی جسور و جهادی دارد و خدا را شاکریم که در این بدنه پرتلاش، شاهد حضور چنین مدیرانی هستیم.

“ناظریان” همچنین با بیان ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و کارکنان تصریح کرد: از همه همکاران خود می خواهم هرچه فعال تر از گذشته با جدیت به گونه ای عمل کنند که تمامی شهروندان تهرانی قادر

باشند در هر ساعتی از شبانه روز خدمات مورد نیاز خود را با بهترین کیفیت ممکن دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خطاب به همکاران خود تاکید کرد: اگر در مسیر خدمت به مردم با شهامت و جسارت گام بردارید ایمان داشته باشید در این راه، تمامی خانواده شرکت، با تمام

توان، پشتیبان و حامی شما برای رشد و اعتلای کشور خواهند بود.