محدودیت بار ۱۲ مگاواتی در اصفهان

مهرداد جنتیان معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان گفت :تعیین سهمیه انرژی قابل تامین و محدود کردن دیماند دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در ساعات اوج مصرف برق دربازده زمانی پیک روز در مانور کاهش دیماند مصرفی دستگاههای اجرایی در ۱۵ اردیبهشت ماه مورد بررسی قرار می گیرد وعملیاتی می شود. مهرداد […]

مهرداد جنتیان معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان گفت :تعیین سهمیه انرژی قابل تامین و محدود کردن دیماند دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در ساعات اوج مصرف برق دربازده زمانی پیک روز در مانور کاهش دیماند مصرفی دستگاههای اجرایی در ۱۵ اردیبهشت ماه مورد بررسی قرار می گیرد وعملیاتی می شود.

مهرداد جنتیان معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان گفت :تعیین سهمیه انرژی قابل تامین و محدود کردن دیماند دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در ساعات اوج مصرف برق دربازده زمانی پیک روز در مانور کاهش دیماند مصرفی دستگاههای اجرایی در ۱۵ اردیبهشت ماه مورد بررسی قرار می گیرد وعملیاتی می شود.

وی در ادامه گفت :در محدودیت های پیک مصرف برق چندین عامل موثر است که یکی شامل کمبود ظرفیت تولید نیروگاهها ،کمبود ظرفیت شبکه به دلیل نبود شرایط فنی لازم ،شرایط آب و هوایی و تغییرات جوی و عدم رعایت الگوی مصرف توسط مشترکان بوده که در مانور پیش رو به محدود کردن دیماند دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در ساعات اوج مصرف برق روز پرداخته خواهد شد

وی تصریح کرد :روند رشد بار سرمایشی در کشور معمولا از اردیبهشت ماه آغاز تا مرداد ماه هر سال به اوج می رسد با توجه به اینکه ظرفیت های تولیدنیروگاهی ایجاد شده با روند رشد بار متوازن نمی باشد و ضرورت هر چه بیشتر مدیریت و محدودیت مصرف و تامین سهمیه انرژی بر مبنای الگوی مصرف به خصوص بار سرمایشی که بخش عمده پیک مصرف را به خود اختصاص می دهد ضرورت پیدا می کند

جنتیان عنوان کرد :ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ، مدیریت مصرف برق ادارات  ،افزایش مهارت های فردی و جمعی و تبادل دانش و ارتقا آمادگی شرکت از مهمترین اهداف این مانور می باشد

وی ابراز داشت :کاهش ۵۰ درصدی مصرف دستگاههای اجرایی از ساعت ۱۱ تا پایان وقت اداری در این مانور صورت می گیرد

وی به تشریح سناریو و نحوه اعمال محدودیت بار پرداخت و گفت در این مانور کاهش ۹۰ درصدی پس از پایان ساعت اداری انجام می شود و کنترل مصارف از طریق کنتورهای هوشمند کلیه مشترکین اداری به صورت آن لاین انجام می گیرد وپتانسیل دیزل ژنراتورها نیر به کار گرفته می شود

معاون فروش و خدمات مشترکین گفت :۶۴۷ ساختمان اداری وجود دارد که از این بین مراکز حساس را حذف نموده و مجموع دیماند مصرفی ادارات ۳/۲۴ مگاوات می باشد که با کاهش ۵۰ درصدی میزان محدودیت بار اعمال شده به ۱۲ مگاوات می رسد.

استفاده از ظرفیت اصناف برای مدیریت مصرف در تابستان ۱۴۰۰
نشست مدیریت مصرف انرژی با حضور اصناف در تابستان دربرق منطقه یک شرکت توزیع برق اصفهان برگزارشد.

نشست مدیریت مصرف انرژی با حضور اصناف  در تابستان دربرق منطقه یک شرکت توزیع برق اصفهان برگزارشد.

خاموش نمودن لامپ های روشنایی و مصرف غیر متعارف در روز از تاریخ ۱۵خرداد تا ۱۵ شهریور ماه مطرح وتکلیف شد.

مهندس سید علیرضا عریضی مدیر برق منطقه یک شرکت توزیع برق اصفهان گفت با توجه به لزوم فرهنگ سازی درمدیریت مصرف انرژی این جلسه با حضور اصناف و بازاریان برگزار شد و در خصوص نحوه تولید برق ،هزینه های تولید  انرژی و ارائه راهکارهای مدیریت مصرف توضیح داده شد.

وی تصریح کرد :مدیریت مصرف تنها مربوط به شخص یا گروه خاصی نیست بلکه تمامی آحاد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان های دولتی و خصوصی و اصناف باید در این زمینه همکاری داشته باشند .

عریضی خاطر نشان کرد :در فصل تابستان بازده نیروگاهها نیز تا اندازه ۲۰ تا ۳۰ کاهش می یابد و این موضوع ضرورت مدیریت مصرف را بیش از پیش می نماید .