مجمع روابط عمومی‌ های آبفای استان تهران برگزار شد

گزارش آبفا خبر در استان از برگزاری مجمع روابط عمومی‌های آبفای استان تهران

به گزارش برقآب و به نقل از آبفا خبر ، محسن اردکانی مدیرعامل آبفای استان تهران در مجمع روابط عمومی‌ های این شرکت ماموریت و وظیفه همکاران روابط عمومی فعال در بخش آب را سنگین‌تر از سایر حوزه‌ها اعلام و تصریح کرد: اهمیت اقدامات رسانه‌ای روابط عمومی‌ها به‌اندازه‌ای است که در کنار قرارگاه مدیریت تنش آبی و قرارگاه تامین مالی، قرارگاه رسانه نیز در این شرکت شکل گرفته که هم‌سنگ دو قرارگاه دیگر است.