مبادله تفاهم نامه خدمات پشتیبانی کنتور هوشمند در آذربایجان شرقی

در راستای تامین آب پایدار برای بخش‌های شرب صنعت و خدمات و به منظور احصای مصارف، به ویژه از طریق چاه‌های بهره‌برداری، دومین تفاهم‌نامه تامین، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به کنتورهای هوشمند، فی مابین شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و شرکت ایفا صنعت غرب مبادله گردید .

به گزارش برقاب:در خصوص خدمات پشتیبانی کنتور هوشمند روابط عمومی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی،اظهار داشت: هدف از این تفاهم‌نامه، کمک به تامین هزینه کنتور برای متقاضیان، انجام به موقع تعهدات نصب و خدمات پشتیبانی کنتور هوشمند از طرف شرکت کنتورساز اعلام شده است.
یوسف غفارزاده، مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی پس از مبادله تفاهم‌نامه اظهار امیدواری کرد که با همکاری مالکان چاه‌های فاقد کنتور و انجام تعهدات به موقع کنتورسازان، تمامی چاه‌های هدف به دستگاه‌های اندازه‌گیری مجهز شوند.
علی اسماعیلی، نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی نیز گفت: در راستای انسجام بخشی به نصب خدمات پشتیبانی کنتور در سطح استان و الزام کنتورسازان به تعهدات مرتبط، با تامین، نصب و خدمات پشتیبانی برای مالکان چاه‌ها، این تفاهم‌نامه مبادله شد.
وی افزود : سایر کنتورسازان مورد تایید وزارت نیرو برای فعالیت در سطح استان، باید برای همکاری، با شرکت آب منطقه‌ای تفاهم‌نامه مبادله نمایند و مالکان چاه‌ها نیز ملزم هستند برای برخورداری از  از چاه‌ها (تمدید پروانه) ، نسبت به نصب کنتور تا پایان سال جاری اقدام نمایند.