مانور لحظه صفر پیک ۱۴۰۰

مانور لحظه صفر پیک ۱۴۰۰ همزمان با تست غربال گری سریع کرونا توسط شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد برگزار شد. به گزارش دفتر روابط عمومی، مهندس رمضانی مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد در جریان اجرای این مانور، گفت: از ۸ حادثه و بحران شناسایی شده در جهان، کشور ما در معرض خطر ۷ حادثه […]

مانور لحظه صفر پیک ۱۴۰۰ همزمان با تست غربال گری سریع کرونا توسط شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد برگزار شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی، مهندس رمضانی مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد در جریان اجرای این مانور، گفت: از ۸ حادثه و بحران شناسایی شده در جهان، کشور ما در معرض خطر ۷ حادثه و بحران نظیر سیل، طوفان، زلزله و .. قرار دارد.

با توجه به این شرایط باید در برابر حوادث همواره از آمادگی لازم برخوردار بوده و نیروها نیز به روز و در لحظه باشند.

وی تمرین و آمادگی در حوادث را مورد تأکید قرار داد و گفت: مانور در لحظه صفر قاعدتاً باید در ساعات غیراداری برگزار شود و نیروها، امکانات و تجهیزات نیز به سرعت در دسترس باشند.

وی ضمن تشکر از برگزاری این مانور افزود: استفاده به موقع از تجهیزات، اطلاع رسانی دقیق و اجرای مانور در ساعات غیر اداری، ضروری است.

مهندس آذری معاون بهره برداری و نگهداشت نیز ضمن تشریح ویژگی های مانور گفت: با توجه به ضرورت حضور به موقع اعضای شورای عالی هماهنگی بحران در مانورها و حساسیت شرایط کرونایی جامعه، این مانور در محل معاونت بهره برداری و نگهداشت برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه مانور یاد شده با حضور ۱۶ نفر از اعضای شورای عالی هماهنگی بحران (مدیرعامل، قائم مقام شرکت، قائم مقام های شرق و غرب و معاونان) برگزار شد و گفت: مانور لحظه صفر بدنبال وضعیت قرمز در شهر مشهد و انجام تست غربال گری کرونا اجراء شد و در آن همکاران بهره برداری و نگهداشت، امور دیسپاچینگ و فوریت های برق، مرکز ۱۲۱ و امور برق ناحیه فرهنگ مورد تست کرونا قرار گرفتند.

تست کرونا نیز با همکاری مرکز بهداشت شماره یک مشهد انجام شد.

مهندس آذری اطلاع رسانی و فراخوان اعضای شورای عالی هماهنگی بحران را از طریق پیامک خاطرنشان کردو گفت: پس از حضور اعضا در محل مانور لحظه صفر، تست کرونا انجام شد ضمن اینکه زمان حضور آنها در محل نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است نتایج تست غربال گری کرونا ظرف مدت ۲۰ دقیقه به همکاران اطلاع رسانی گردید.