مانور بازدید و کنترل لوازم ایمنی در مشهد

مانور بازدید و کنترل لوازم ایمنی در مشهد

به گزارش برقاب،پایگاه خبری توانیر، در این مانور که با هدف پیشگیری از بروز حوادث ناشی از فرسودگی و معیوب بودن تجهیزات ایمنی و با حضور گروههای اجرایی در محل امور نگهداشت پیشگیرانه شبکه فشارمتوسط منطقه غرب توسط کارشناس ایمنی و مسوولان اجرایی امور انجام شد، علیرضا سکندری شهری، مدیر امور نگهداشت پیشگیرانه شبکه فشار متوسط منطقه غرب مشهد در این خصوص گفت: استفاده از لوازم ایمنی و تجهیزات فردی و گروهی برای امنیت و ایمنی سیم بانان گروههای اجرایی بسیار مهم است. با توجه به ماهیت کارگروههای اجرایی این امور که به صورت خط گرم (برق دار) اقدام به اجرای عملیات نگهداشت بر روی شبکه فشارمتوسط می کنند، سالم و ایمن بودن تجهیزات و لوازم فردی و گروهی این گروهها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و نقش بسزایی در جلوگیری از بروز حوادث در شبکه دارد.
وی افزود: در این مانور تمامی لوازم و تجهیزات فردی و گروهی مانند استیکهای عایق، دستکشهای عایق ٢٠ کیلوولت، کمربندهای سیمبانی، کلاه ایمنی، فازمتر ٢٠ کیلوولت، کپسولهای آتش نشانی، چکمه های عایق و… که نقش بسزایی در اجرای عملیات خط گرم دارند مورد بازدید و کنترل چشمی قرار گرفت. تجهیزاتی که نیاز به تست در آزمایشگاه دارد مشخص تا در اسرع وقت مورد تست عایقی قرار گیرند و مواردی هم که دچار نقص و ایراد بودند جهت خرید و جایگزین کردن آنها پیگیریهای لازم انجام شد.
سکندری شهری در پایان اظهار امیدواری کرد با انجام این بازدیدها و کنترلهای دوره ای گام بسیار مهمی در جهت ارتقای سطح ایمنی در گروههای اجرایی برداشته شده و شاهد هیچگونه حادثه ای نباشیم و با تلاش مضاعف نقش موثری نیز در حفظ و پایداری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه ها در منطقه غرب مشهد داشته باشیم.