مانور استانی سقای ۳۲ در شهرستان اراک برگزار شد

سی و دومین مانور استانی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با شعار فرهنگ سازی و مدیریت مصرف آب در شهرستان اراک با حضور اکیپ های اتفاقات آب و فاضلاب سراسر استان انجام شد.

به گزارش برقاب، سی و دومین مانور استانی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با شعار فرهنگ سازی و مدیریت مصرف آب در شهرستان اراک با حضور اکیپ های اتفاقات آب و فاضلاب سراسر استان انجام شد.

در این مانور که در روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار شد ۲۰۰ مشترک در ۴ روستای ساقی ، قزلجه ، نمک کوه  و عقیل آباد اراک توسط ۲۳ اکیپ اتفاقات آب و فاضلاب استان پایش شدند.

این مانور در محورهای فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب ، پیمایش مشترکین و کنترل کیفی برگزار گردید.

اقدامات فرهنگ سازی و ترویج  روش های مصرف بهینه آب و تبلیغات میدانی دفتر روابط عمومی این شرکت یکی از اهداف این مانور بوده است همچنین در بخش خدمات مشترکان، جمع آوری اطلاعات دقیق مشترکان شامل نوع کاربری و بروز رسانی شماره تماس ها،شناسایی کنتورهای خراب، شناسایی انشعابات و مصارف غیرمجاز مورد پایش قرار گرفت.

تبیین مضرات انشعابات و مصارف غیر مجاز برای مشترکان و درخواست از مشترکان بدهکار برای پرداخت قبوض آب که بی‌شک خدمات رسانی بهتر و بررسی تاسیسات آب و فاضلاب و رفع نواقص و شکستگی‌های احتمالی از دیگر برنامه‌های این مانور بوده است.