مانور آمادگی مولدهای برق اضطراری در تاسیسات آبرسانی گیلان

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان؛ قائم مقام مدیرعامل این شرکت امروز گفت: این مانور در روزهای هشتم و بیستم اردیبهشت ماه به منظور آمادگی مولدهای برق اضطراری در زمان خاموشی های احتمالی در تاسیسات آبرسانی سطح استان برگزار شد. هادی نیزه باز افزود: با برگزاری این […]

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان؛ قائم مقام مدیرعامل این شرکت امروز گفت: این مانور در روزهای هشتم و بیستم اردیبهشت ماه به منظور آمادگی مولدهای برق اضطراری در زمان خاموشی های احتمالی در تاسیسات آبرسانی سطح استان برگزار شد.
هادی نیزه باز افزود: با برگزاری این مانور، مشکلات احتمالی دیزل ژنراتورهای موجود در تاسیسات آبرسانی شناسایی و جهت رفع آن ها اقدام شد.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه مدیرعامل محترم شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با مدیران عامل شرکت های آبفا، برگزاری مانور مولدهای برق اضطراری مورد تاکید ایشان قرار گرفته بود.