در شرکت آب و فاضلاب شیراز انجام شد

مانور آمادگی سیستم‌های تأمین برق اضطراری

مانور آمادگی سیستم‌های تأمین برق اضطراری (دیزل ژنراتورها) در شرکت آب و فاضلاب شیراز انجام شد.

به گزارش برقآب، مانور آمادگی سیستم‌های تأمین برق اضطراری (دیزل ژنراتورها) در شرکت آب و فاضلاب شیراز انجام شد.
این مانور در سطح تاسیسات آب، تصفیه خانه های فاضلاب و ساختمان های اداری با دستور مدیرعامل شرکت صورت گرفت.
گفتنی است با توجه به بخش‌نامه ارسالی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، این مانور به‌صورت سراسری و به منظور ارزیابی صحت عملکرد و آماده به کار بودن دیزل ژنراتورها برگزار شد.