لوح تقدیر جشنواره ارزیابی روابط‌عمومی‌ به نیروگاه بندرعباس تعلق گرفت.

در آیین اختتامیه « جشنواره ارزیابی روابط‌عمومی‌های صنعت آب و برق» با حضور وزیر نیرو، معاونین وزیر، مدیران برتر روابط‌عمومی این صنعت معرفی و با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شدند و لوح تقدیر این جشنواره به روابط‌عمومی نیروگاه بندرعباس تعلق گرفت.

به گزارش برقاب:  لوح تقدیر جشنواره ارزیابی روابط‌عمومی‌ به نیروگاه بندرعباس تعلق گرفت. در این دوره از جشنواره تلاش‌های مدیران عامل و نیز روابط عمومی‌های صنعت آب و برق و توجه آنها به امر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی، نشر اخبار، تعامل با سازمانها و ادارات و بازدید از نیروگاه‌ها مد نظر قرار گرفته و مدیران عامل و مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در جشنواره ارزیابی روابط‌عمومی‌ها، مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق سراسر کشور به واسطه عملکردشان مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند، که در این دوره برای سومین سال متوالی روابط عمومی نیروگاه بندرعباس به واسطه عملکرد موفق در پیک مصرف سال ۱۴۰۲ لوح تقدیر دریافت کرد.

راهبرد روابط عمومی وزارت نیرو در ارزیابی و تشویق مدیران روابط عمومی بر اساس تشویق حداکثری با توجه به عملکرد دفاتر روابط عمومی در اوج بار مصرف آب و برق در تابستان ۱۴۰۲ است.
بنا بر این گزارش با اتمام ارزیابی عملکرد دفاتر روابط‌عمومی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و برگزاری «جشنواره ارزیابی روابط عمومی‌های صنعت آب و برق» در ۹ محور، روابط عمومی‌های این مجموعه معرفی و تقدیر شدند.

بر این اساس، دفاتر روابط‌عمومی‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در همه استان‌ها با تمرکز بر همگرایی شرکت‌های زیرمجموعه و نشر شبکه‌ای اخبار و اطلاعات صنعت آب و برق مورد ارزیابی قرار گرفتند.

از اهداف برگزاری این رویداد می‌توان به ایجاد هم‌افزایی و همگرایی بیشتر در روابط عمومی‌های شرکت‌های زیرمجموعه به منظور ارتقای سطح کارایی و اثربخشی این شرکت‌ها اشاره کرد.