لزوم پیگیری امور اداری با استفاده از اپلیکیشن خدمات غیرحضوری

مدیر منطقه برق پردیس ســخنران پیش از خطبه هــای نماز جمعه ۲۰ تیرماه این شهرستان بود. در این مراسم علیرضا احمدوند با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور خواستار رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب از سوی ستاد ملی کرونا شد و گفت: از کلیه مشترکین تحت پوشش منطقه برق پردیس خواهشمندیم از مراجعات حضوری […]

مدیر منطقه برق پردیس ســخنران پیش از خطبه هــای نماز جمعه ۲۰ تیرماه این شهرستان بود. در این مراسم علیرضا احمدوند با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور خواستار رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب از سوی ستاد ملی کرونا شد و گفت: از کلیه مشترکین تحت پوشش منطقه برق پردیس خواهشمندیم از مراجعات حضوری به محل منطقه برق تا حد امکان خودداری کرده و امور اداری خود را  با استفاده از اپلیکیشن خدمات غیرحضوری پیگیری نمایند.

وی ضمن درخواست از همه مشترکین جهت  اصلاح الگوی مصرف برق خود در همه ایام به ویژه در دوره اوج مصرف افزود: بررســی میزان اوج مصرف برق در طی یکســال نشان میدهد که در طی ماه های تیر و مرداد بیشترین میزان مصرف انرژی را شــاهد هستیم و این امر ناشــی از مصرف برق در وسایل سرمایشی است.

احمدوند در تشریح اصطلاح ۲۰۰ ســاعت بحرانی گفت:  در دو ماه تیر و مرداد، در حدود ۲۰۰ ســاعت مصرف برق بالاتر از بقیه ســاعتهای این ماه هاست؛ مصرف برق در این ۲۰۰ ســاعت در چند سال اخیر، به بالای ۵۰ هزار مگاوات رســیده و به این ۲۰۰ ســاعت، در اصطلاح۲۰۰ ساعت بحرانی میگویند. مدیر منطقه برق پردیس سرمایه گذاری چند هزار میلیاردی، برای ساخت نیروگاههای جدید را در جهت کمک به توان تولیدی برق کشور در ۲۰۰ ساعت بحرانی، غیرمنطقی خوانــد و بهترین راه عبور از ۲۰۰ ســاعت مذکور را مدیریت مصرف توسط مشترکین عنوان کرد.

سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه پردیس در ادامه به تشــریح راهکارهایی در جهت مدیریت مصرف انرژی برق در کلیه ســاعات شــبانه روز به ویژه در ســاعات اوج مصــرف پرداخت و در خاتمه از مسئولان دستگاههای اجرایی شهرســتان پردیس درخواســت کرد تا با توجه به شرایط پیک  مطابق با دستورالعمل های ابلاغی با اعمال مدیریت مصرف برق. شرکت توزیع نیروی برق استان تهران را در عبور موفق از بحران ناشی از اوج مصرف در فصل تابستان یاری نمایند.