لزوم هوشمند سازی و کنترل پذیری شبکه برق شهرستان اسکو

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: با توجه به وجود مناطق گردشگری و دانشگاهی در شهرستان اسکو هوشمند سازي و كنترل پذيري شبکه برق این شهرستان باید در اولویت قرار گیرد.
لزوم هوشمند سازی و کنترل پذیری شبکه برق شهرستان اسکو

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، اکبر فرج نیا در بازدید از مدیریت برق اسکو و نشست با همکاران مدیریت برق اسکو، سهندو ایلخچی در جریان  امور قرار گرفت.
طی این نشست ساختار و ترکیب منابع انسانی امور سهند، اسکو و ایلخچی مورد بررسی قرار گرفت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به قرار داشتن دانشگاه صنعتی سهند، مسکن های مهر و مناطق گردشگری و تاریخی همچون روستای تاریخی کندوان در محدوده این شهرستان، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت بالای این شهرستان به دلیل وجود مشترکان مختلف هوشمند سازی و کنترل پذیری شبکه برق این شهرستان باید در الویت  کاری قرار گیرد.