لزوم مصرف بهینه برق مشترکین برای گذر از پیک تابستان

مانور تعیین سهمیه انرژی و اعمال محدودیت در مصارف دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت نیرو از طریق ارتباط مستقیم ویدیو کنفرانسی شرکت های صنعت برق کشور با مرکز پایش توانیر در سراسر استان خوزستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در این مانور با تاکید بر مصرف بهینه برق مشترکین […]

مانور تعیین سهمیه انرژی و اعمال محدودیت در مصارف دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت نیرو از طریق ارتباط مستقیم ویدیو کنفرانسی شرکت های صنعت برق کشور با مرکز پایش توانیر در سراسر استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در این مانور با تاکید بر مصرف بهینه برق مشترکین برای گذر از پیک تابستان، گفت: به دلیل کمبود منابع آبی و در ادامه آن کمبود برق تولیدی ناشی از نیروگاه های برقابی، تابستان سختی پیش رو داریم ‌که به همین جهت مانور کاهش مصرف برق ساختمان های اداری وابسته به وزارت نیرو، به عنوان یکی از راه های مدیریت مصرف در نظر گرفته شد.
دکتر علی خدری با بیان اینکه ۵۰ درصد برق ساختمان های اداری وابسته وزارت نیرو در سراسر استان خوزستان با این مانور کاهش یافت، عنوان کرد: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبق برنامه توانیر، کنتورهای هوشمند را در تمامی دستگاه های اجرایی سراسر خوزستان نصب می کند تا با کنترل انرژی مصرفی، مشترکین پرمصرف را شناسایی و گزارشی در این خصوص به مقامات استانی و کشوری ارائه خواهیم داد.
وی از تمامی مشترکین خوزستانی درخواست کرد: در مصرف بهینه برق با مجموعه صنعت برق خوزستان همراهی کنند تا بتوانیم برق پایدار و مورد نیاز را تامین کنیم.