لزوم مشارکت مردم در گذر از بحران تابستان

به منظور بررسی وضعیت روستاهای دارای تنش آبی بخش های تابعه شهرستان قزوین، جلسه ای با حضور شفیعی فرماندار قزوین، نوری چگینی معاون فرماندار، مجید میرابها مدیر امور آبفای شهرستان قزوین و بخشداران طارم سفلی، کوهین، مرکزی و الموت غربی در محل فرمانداری قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان […]

به منظور بررسی وضعیت روستاهای دارای تنش آبی بخش های تابعه شهرستان قزوین، جلسه ای با حضور شفیعی فرماندار قزوین، نوری چگینی معاون فرماندار، مجید میرابها مدیر امور آبفای شهرستان قزوین و بخشداران طارم سفلی، کوهین، مرکزی و الموت غربی در محل فرمانداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین، در این جلسه میرابها در مورد وضعیت روستاهای در معرض تنش گزارشی را مطرح کرد و خواستار همکاری و حمایت مسئولین محترم شهرستان و مشارکت بیش از پیش مردم شریف برای گذر از بحران تابستان شد.
در این جلسه، شفیعی فرماندار قزوین نیز ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مدیریت و پرسنل آبفا بر لزوم همکاری همه جانبه بخشداران و دهیاران جهت عبور از بحران کم آبی سال جاری علی الخصوص هماهنگی با عوامل نیرو انتظامی جهت برخورد قاطعانه با انشعابات غیر مجاز در روستاها تاکید کرد.