لزوم مدیریت مصرف در راستای جلوگیری از هدر رفت آب آشامیدنی

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهراز مشترکین آب در شهرها و روستاهای استان خواست با استفاده از شیوه های صحیح و مدیریت مصرف، ضمن جلوگیری از هدر رفت آب آشامیدنی، سبب شوند آب در اختیار همه مردم قرار بگیرد تا مردم از این ماده حیاتی محروم نشوند.  

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهراز مشترکین آب در شهرها و روستاهای استان خواست با استفاده از شیوه های صحیح و مدیریت مصرف، ضمن جلوگیری از هدر رفت آب آشامیدنی، سبب شوند آب در اختیار همه مردم قرار بگیرد تا مردم از این ماده حیاتی محروم نشوند.