لزوم صرفه جویی در مصرف برق در پی افزایش دمای هوا

این هفته ، هوا گرمتر خواهد شد. شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد : با توجه به گرم تر شدن هوا و بالا رفتن دما در این هفته ، از کلیه مشترکین درخواست می شود تا در مصرف برق صرفه جویی نموده و سرعت کولر های آبی را روی دور کُند […]

این هفته ، هوا گرمتر خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد : با توجه به گرم تر شدن هوا و بالا رفتن دما در این هفته ، از کلیه مشترکین درخواست می شود تا در مصرف برق صرفه جویی نموده و سرعت کولر های آبی را روی دور کُند و دمای کولر های گازی خود را روی ۲۴ درجه تنظیم نمایند.

این شرکت تاکید کرد : مشترکین محترم به ساعات اوج مصرف روز? ۱۳ الی ۱۷ شب? ۱۹ الی ۲۳ توجه خاصی داشته و حدالمقدور در این ساعات از مصارف دستگاههای پر مصرف خودداری نمایند. وبا پیوستن به پویش هرخانه یک نیروگاه خدمتگذاران خود در صنعت برق استان را یاری نمایند.