لزوم صرفه جویی بوشهری ها در مصرف آب در پی کاهش بارش ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: امسال با توجه به کاهش محسوس بارش‏ها در اقصی نقاط کشور از جمله استان بوشهر و همزمانی آن با شیوع کرونا در موضوع مدیریت مصرف آب می‏ طلبد هم استانی‏ها همچون گذشته با هدف تامین آب پایدار صرفه‏ جویی را در اولویت کار خود قرار دهند. به […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: امسال با توجه به کاهش محسوس بارش‏ها در اقصی نقاط کشور از جمله استان بوشهر و همزمانی آن با شیوع کرونا در موضوع مدیریت مصرف آب می‏ طلبد هم استانی‏ها همچون گذشته با هدف تامین آب پایدار صرفه‏ جویی را در اولویت کار خود قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، عبدالحمید حمزه پور روز شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در نیمه نخست سال آبی جاری تنها ۱۹۵ میلیمتر بارش در استان بوشهر ثبت شد که این میزان نسبت به میانگین بارش سال قبل و بلند مدت به ترتیب کاهش ۳۸ درصد و ۱۱ درصدی داشته است.

وی بیان کرد: در این شرایط با توجه به اینکه مناطق جنوبی استان بوشهر در تامین آب شرب اتکای بیشتری به منابع اب زیرزمینی دارند به طور طبیعی اثرپذیری بیشتری نسبت به کم بارشی امسال دارند.

وی افزود: با این حال با پیش‏بینیهایی که نسبت به این وضعیت گرفته احداث آب شیرین کن‏ ها در اولویت راهبردی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر قرار گرفت تا علاوه بر کاهش وابستگی استان بوشهر به تامین آب شرب از استان همسایه میزان پایداری آب شبکه نیز بیش از پیش تقویت شود.

حمزه پور ادامه داد: تا قبل از سال ۹۷ تنها ۲ آب شیرین‌کن در کنگان و بوشهر هر کدام با ظرفیت ۱۰ هزارمترمکعب کل استان بوشهر احداث و به بهره برداری شده بود و از سال ۹۷ نیز تاکنون چهار سایت آب شیرین کن با ظرفیت ۱۸ هزار و ۱۰۰ مترمکعب در استان بوشهر بهرهبرداری شده است.

وی یادآور شد: ۱۸ و ۱۰۰ مترمکعب یاد شده شامل افزایش ظرفیت ۲ آب شیرین بوشهر به میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰، کنگان به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب، آب شیرینکن سعدآباد ۲ هزار و ۵۰۰ و لاور شرقی به میزان ۶۰۰ مترمکعب است.

حمزه پور یادآور شد: همچنین تعداد هشت آب شیرین کن درحال احداث و۲ آبشیرین کن درحال مناقصه بامجموع ظرفیت ۱۱۹ هزار و ۵۰۰ مترمکعب تولید آب شرب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: پروژه‌های بزرگ تأسیسات آب‌شیرین‌کن شامل ۳۵ هزار و ۱۷ هزار متر مکعب بوشهر و ۲۸ هزار مترمکعب سیراف – جم است که امسال این پروژه‌ها وارد مدار تولید می‌شود.

وی افزود: با هدف کمک به پایداری آب شرب مشترکان هم استانی علاوه بر تمرکز به احداث آب شیرین کنها کاهش هدررفت آب در شبکه نیز در اولویت قرار گرفته است چراکه سالانه میزان قابل توجهی از آب شبکه‏ های انتقال و توزیع آب استان بوشهر به دلیل فرسودگی شبکه هدر می‏رود.

وی اظهار داشت: بر اساس استانداردهای تعیین شده سرانه مصرف آب در استان بوشهر ۲۰۰ تا ۲۲۰ لیتر باید باشد ولی اکنون این سرانه تا ۳۵۰ لیتر افزایش یافته است.

حمزهپور افزود: این آمار نشان می‏ دهد در کنار اقدام‏ های صورت گرفته باید مشترکان نیز با درک بیشتر شرایط موجود حاصل از کم بارشی در مصرف بهینه آب صرفه جویی داشته باشند تا استان تابستان را امسال با موفقیت سپری کند.

وی گفت: انشعابات آب غیرمجاز، مصرف آب شرب در بخش کشاورزی و دامپروری، خانه باغ ها و…. توسط برخی از مشترکان از چالش‏ های اصلی شرکت آبفا استان بوشهر برای تامین آب شرب پایدار است که می ‏طلبد در ساماندهی این وضعیت هم استانی ‏ها نیز اهتمام بیشتری داشته باشند.

ایشان درپایان افزود :ازتمام مردم شریف استان بوشهر تقاضا می گردد با مشارکت وهمکاری در مدیریت مصرف بهینه و صرفه جویی درمصرف آب وپرهیز از مصارف غیرضروری این شرکت را در گذر از بحران کم آبی به خصوص در فصل تابستان یاری وکمک نمایند.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، عبدالحمید حمزه پور روز شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در نیمه نخست سال آبی جاری تنها ۱۹۵ میلیمتر بارش در استان بوشهر ثبت شد که این میزان نسبت به میانگین بارش سال قبل و بلند مدت به ترتیب کاهش ۳۸ درصد و ۱۱ درصدی داشته است.

وی بیان کرد: در این شرایط با توجه به اینکه مناطق جنوبی استان بوشهر در تامین آب شرب اتکای بیشتری به منابع اب زیرزمینی دارند به طور طبیعی اثرپذیری بیشتری نسبت به کم بارشی امسال دارند.

حمزه پور اظهار داشت: کاهش محسوس بارش‏ها در چند سال اخیر باعث شده تا اکنون ۲۶ دشت استان بوشهر در شرایط بحرانی، ممنوعه و غیر قابل بهره‌برداری قرار گیرد که این روند خود نشان از وضعیت نامطلوب سفره‏های آب زیرزمینی است.

وی افزود: با این حال با پیش‏بینیهایی که نسبت به این وضعیت گرفته احداث آب شیرین کن ‏ها در اولویت راهبردی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر قرار گرفت تا علاوه بر کاهش وابستگی استان بوشهر به تامین آب شرب از استان همسایه میزان پایداری آب شبکه نیز بیش از پیش تقویت شود.

حمزه پور ادامه داد: تا قبل از سال ۹۷ تنها ۲ آب شیرین‌کن در کنگان و بوشهر هر کدام با ظرفیت ۱۰ هزارمترمکعب کل استان بوشهر احداث و به بهره برداری شده بود و از سال ۹۷ نیز تاکنون چهار سایت آب شیرین کن با ظرفیت ۱۸ هزار و ۱۰۰ مترمکعب در استان بوشهر بهرهبرداری شده است.

وی یادآور شد: ۱۸ و ۱۰۰ مترمکعب یاد شده شامل افزایش ظرفیت ۲ آب شیرین کن بوشهر به میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰، کنگان به میزان ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب، آب شیرینکن سعدآباد ۲ هزار و ۵۰۰ و لاور شرقی به میزان ۶۰۰ مترمکعب است.

حمزه پور یادآور شد: همچنین تعداد هشت آب شیرین کن درحال احداث و۲ آبشیرین کن درحال مناقصه با مجموع ظرفیت ۱۱۹ هزار و ۵۰۰ مترمکعب تولید آب شرب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: پروژه‌های بزرگ تأسیسات آب‌شیرین‌کن شامل ۳۵ هزار و ۱۷ هزار متر مکعب بوشهر و ۲۸ هزار مترمکعب سیراف – جم است که امسال این پروژه‌ها وارد مدار تولید می‌شود.

وی افزود: با هدف کمک به پایداری آب شرب مشترکان هم استانی علاوه بر تمرکز به احداث آب شیرین کنها کاهش هدررفت آب در شبکه نیز در اولویت قرار گرفته است چراکه سالانه میزان قابل توجهی از آب شبکه‏ های انتقال و توزیع آب استان بوشهر به دلیل فرسودگی شبکه هدر می‏رود.

وی اظهار داشت: بر اساس استانداردهای تعیین شده سرانه مصرف آب در استان بوشهر ۲۰۰ تا ۲۲۰ لیتر باید باشد ولی اکنون این سرانه تا ۳۵۰ لیتر افزایش یافته است.

حمزهپور افزود: این آمار نشان می‏ دهد در کنار اقدام‏های صورت گرفته باید مشترکان نیز با درک بیشتر شرایط موجود حاصل از کم بارشی در مصرف بهینه آب صرفه جویی داشته باشند تا استان تابستان را امسال با موفقیت سپری کند.

وی گفت: انشعابات آب غیرمجاز، مصرف آب شرب در بخش کشاورزی و دامپروری، خانه باغ ها و…. توسط برخی از مشترکان از چالش ‏های اصلی شرکت آبفا استان بوشهر برای تامین آب شرب پایدار است که می‏طلبد در ساماندهی این وضعیت هم استانی‏ها نیز اهتمام بیشتری داشته باشند.

ایشان درپایان افزود :ازتمام مردم شریف استان بوشهر تقاضا می گردد با مشارکت وهمکاری در مدیریت مصرف بهینه وصرفه جویی درمصرف آب وپرهیز از مصارف غیرضروری این شرکت را در گذر از بحران کم آبی به خصوص در فصل تابستان یاری وکمک نمایند.