لزوم رعایت احتیاط در نزدیکی شبکه های هوایی برق

با توجه به اعلام صورت گرفته در خصوص وزش تندبادها و طوفان های لحظه ای به ویژه در روزهای پنج شنبه ۵فروردین و جمعه ۶ فروردین، از کلیه شهروندان عزیز شهرستان اصفهان درخواست می شود: کلیه احتیاط های لازم را در هنگام تردد در شهر برای حفظ سلامت خود و دیگر شهروندان در جهت پیشگیری […]

با توجه به اعلام صورت گرفته در خصوص وزش تندبادها و طوفان های لحظه ای به ویژه در روزهای پنج شنبه ۵فروردین و جمعه ۶ فروردین، از کلیه شهروندان عزیز شهرستان اصفهان درخواست می شود:

کلیه احتیاط های لازم را در هنگام تردد در شهر برای حفظ سلامت خود و دیگر شهروندان در جهت پیشگیری از خطر لحاظ کرده و از تردد غیرضروری به ویژه در نزدیکی شبکه های هوایی برق در سطح شهر خودداری نمایید.

زیر شبکه های هوایی برق و درختان و ساختمان های در حال ساخت و یا فرسوده تردد نکرده و خودرو خود را پارک نکنید.

در تردد حوالی سازه های شهری مانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی، بیلبوردها، داربست ها و شبکه برق و غیره احتیاط های لازم را داشته باشید.

اجسامی که احتمال سقوط آن ها وجود دارد را از لبه پنجره یا بالکن منزل خود دور کنید. همچنین مواردی که احتمال سقوط بر روی شبکه های برق را دارد( درختان خشک و یا داربست فلزی و…) در اسرع وقت با مرکز حوادث و فوریتهای برق به شماره تلفن ۱۲۱ مطرح و گزارش نمائید.

خودرو خود را در محل مطمئن و به دور از شبکه برق و اشجار پارک کنید

سامانه تلفنی ۱۲۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش های شهروندان است.