مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز؛

لزوم توجه بر موضوع جانشین پروری برای پیشبرد اهداف شرکت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: موضوع جانشین پروری یکی از موضوعات مهم در معاونت برنامه ریزی و مهندسی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی توزیع برق تبریز،طی مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز و جمعی از معاونان و مدیران شرکت، منوچهر جهانبین به‌عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی منصوب شد.
در این مراسم اکبر فرج نیا با بیان اینکه کارکنان برق تبریز از نیروهای نخبه وتوانمند با پتانسیل بالابرخوردار است. اظهار کرد: متاسفانه با وجود نخبه های توانمند در مجموعه برق تبریز، در حوزه ملی حضور کمرنگ تری دارند.
وی  با بیان اینکه حائزین شرایط بسیاری برای حضور در جایگاه معاونت برنامه ریزی و مهندسی وجود داشت اضافه کرد: پس از مشورت های فراوان و بررسی های انجام شده با توجه به ویژگی ها و سوابق درخشان مهندس جهان بین، حائز شرایط شناخته شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تاکید بر اینکه معاونت مهندسی دارای پتانسیل بسیار بالایی است که با حضور مهندس جهانبین شاهد اقدامات شاخصی خواهیم بود بیان کرد: باید حوزه برنامه ریزی را تقویت کرده و دور نما و چشم اندازی به شرکت ارایه دهیم
وی با بیان اینکه موضوع جانشین پروری یکی از موضوعات مهم در معاونت برنامه ریزی و مهندسی بوده و باید به منظور پیش برد اهداف شرکت، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد:حوزه برنامه ریزی می بایست تحلیل های روزانه از عملکرد شرکت ارایه نماید و پایش شود و بر اساس این موضوع باید گپ های موجود استخراج شده و راه حل های موثر ارایه شود.
فرج نیا ضمن اشاره به اینکه از دیگر موضوعات مهم بعدی موضوع GIS است، تاکید کرد: در راستای فعال کردن هسته علمی باید اساس نامه تهیه و ضمن تصویب در هیئت مدیره این مساله منجر به حرکت مضاعف شود.