مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز تاکید کرد؛

لزوم تست و بازرسی کنتور قبل از هرگونه معامله ملکی

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز بر ضرورت استعلام انشعاب، صحت كنتور برق و استخراج غیر مجاز رمز ارز، قبل از خريد يا اجاره ملك تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، عباس حسامی به تمام شهروندان توصیه کرد تا قبل از خرید یا اجاره هرگونه ملک، اعم از تجاری یا مسکونی، در مورد انشعاب برق ملک مورد معامله، از این شرکت استعلام کنند.

وی تشریح کرد: خریدار یا مستاجر باید قبل از نقل و انتقال انشعاب برق و خرید مستغلات دارای برق و عقد و فسخ و اجاره نامه، جهت اطمینان از وضعیت بدهی یا بستانکاری انشعاب برق و صحت کارکرد لوازم اندازه گیری به اداره خدمات مشترکین امور مربوطه مراجعه کرده و نسبت به دریافت صورتحساب اقدام کنند.

حسامی با بیان اینکه متاسفانه برخی از مشترکان به‌خصوص مشترکان تجاری، کنتور برق خود را دستکاری می کنند، افزود: شرکت توزیع نیروی برق تبریز با استفاده از روش‌های مهندسی و نرم‌افزارهای خاص، قادر به شناسایی این‌گونه سوء‌استفاده کنندگان است و در صورت احراز دستکاری  کنتور، مالک یا مستاجر فعلی بدون اطلاع از این قضیه، خطاکار شناخته شده و جریمه می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز هم چنین با اشاره به ثبت شکایات متعدد در سامانه سمات مبنی بر استخراج غیر مجاز رمز ارز تاکید کرد: در مواردی شاهد استخراج غیر مجاز رمز ارز توسط مستاجر هستیم، که در این مواقع پس از جابجایی مستاجرین، استفاده غیر مجاز از انشعاب برق کشف شده و جرائم قانونی آن به‌بهره‌بردار جدید منتقل شده و در نهایت منجر به نارضایتی مالک یا مستاجر می شود.

وی خاطر نشان کرد: مشترکانی که قصد انجام هرگونه معامله ملکی دارند، حتما قبل از نهایی کردن قرارداد، نسبت به ارائه درخواست تست و بازرسی کنتور اقدام کنند، چرا که مسئولیت کامل هرگونه مشکلی در خصوص وجود اشکال ناشی از دستکاری، در کنتورهای برق، برعهده مالک یا مستاجر فعلی خواهد بود.