لزوم تجهیز مراکز درمانی به مولدهای اضطراری برق

با توجه به در پیش بودن ایام پیک بار، ضروری است که تمام مراکز درمانی و بهداشتی، بیمارستان ها و به ویژه بانک دارویی و واکسن در شرایط فعلی کرونا به مولد های اضطراری(دیزل ژنراتور) را تجهیز شوند. مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل توزیع نیروی برق غرب مازندران با اعلام این مطلب گفت: باتوجه به […]

با توجه به در پیش بودن ایام پیک بار، ضروری است که تمام مراکز درمانی و بهداشتی، بیمارستان ها و به ویژه بانک دارویی و واکسن در شرایط فعلی کرونا به مولد های اضطراری(دیزل ژنراتور) را تجهیز شوند.

مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل توزیع نیروی برق غرب مازندران با اعلام این مطلب گفت: باتوجه به کاهش بارش ها و نزولات جوی و کاهش ظرفیت سد های آبی در سطح کشور، میزان تولید برقابی سال جاری با کاهش محسوسی مواجه بوده که این بحران می تواند احتمال خاموشی در زمان پیک مصرف را افزایش دهد و با توجه به اینکه استان مازندران به دلیل داشتن موقعیت خاص اقلیمی ، همواره در معرض تهدیدهای طبیعی ناخواسته ای قرار داشته و دارد، از طرفی دیگر صنعت برق به دلیل ماهیت تاثیرگذار و همچنین تامین خدمات مردم و سایر دستگاه های اجرایی از اهمیت و اولویت بسیار بالایی برخوردار بوده ، به گونه ای که در هر مرحله از تهدیدات ، این زیرساخت ها باید در کمترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر بگیرند.
وی ادامه داد:در تمام سوانح طبیعی یکی از نخستین نقاط تاثیرپذیر،سامانه های وابسته به برق هستند، به گونه ای که با قطع برق تمامی فعالیت ها و ماموریت آنها مختل خواهد شد و تجربه سالیان اخیر نشان داده است که داشتن برنامه و دستورکار از پیش تعیین شده، نقش به سزایی در تسهیل مدیریت بحران های ناشی از سوانح طبیعی دارد.
فرح زاد تاکید کرد: تمامی موارد یادشده و پیش رو بودن ایام پیک بار ، ضرورت تجهیز کلیه مراکز درمانی و بهداشتی و خصوصا بانک دارویی و واکسن در شرایط فعلی کرونا به مولد های اضطراری(دیزل ژنراتور) را دو چندان می کند.