لزوم انجام اقدامات بهنگام در گذر از پیک تابستان ۱۴۰۰

جلسه بررسی راهکارهای اجرایی و هماهنگی  امورهای ۱۸ گانه شرکت توزیع نیروی برق مازندران با حضور مهندس حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد. مهندس حسینی کارنامی در این جلسه با اشاره به شرایط پیش رو در مواجهه با پیک تابستان ۱۴۰۰ و مشکلات ناشی از عدم نقدینگی در صنعت برق خواستار […]

جلسه بررسی راهکارهای اجرایی و هماهنگی  امورهای ۱۸ گانه شرکت توزیع نیروی برق مازندران با حضور مهندس حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد.

مهندس حسینی کارنامی در این جلسه با اشاره به شرایط پیش رو در مواجهه با پیک تابستان ۱۴۰۰ و مشکلات ناشی از عدم نقدینگی در صنعت برق خواستار اهتمام ویژه همه مدیران امورها در تصمیم سازی و اقدامات بهنگام در گذر از شرایط پیش رو شد.