لزوم اصلاح سازه های تقاطعی غیر اصولی بر روی رودخانه ها و  استفاده از پساب های تصفیه شده

سومین جلسه شورای حفاظت و سازگاری با کم آبی استان گلستان با حضور معاون عمرانی استانداری گلستان و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان و دیگر اعضا برگزار شد و در این جلسه بر اصلاح سازه های تقاطعی غیر اصولی با اولویت بندی و همچنین استفاده از بازچرخانی آب و فاضلاب تصفیه شده تاکید […]

سومین جلسه شورای حفاظت و سازگاری با کم آبی استان گلستان با حضور معاون عمرانی استانداری گلستان و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان و دیگر اعضا برگزار شد و در این جلسه بر اصلاح سازه های تقاطعی غیر اصولی با اولویت بندی و همچنین استفاده از بازچرخانی آب و فاضلاب تصفیه شده تاکید گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، این جلسه با دستور کار بررسی سازه های تقاطعی بر روی رودخانه های استان، نحوه استفاده از پساب های تصفیه شده و عملکرد اعضای کارگروه سازگاری با کم آبی طی 5 ماه ابتدای سال برگزار شد.
در این جلسه ، معاون عمرانی استانداری گلستان با بیان این که با بحران آب در کشور و استان مواجه هستیم، گفت: باید با تدابیر انجام شده از بحران های بعدی به ویژه در سال های آتی جلوگیری نمائیم.
مهندس عفت همدم بیان کرد: یکی از موضوعات مهم، نحوه استفاده از پساب های تصفیه شده در استان است که تاکنون انجام نشده است و اقدامی برای مصرف مجدد بخشی از فاضلاب شهری و فاضلاب شهرک های صنعتی که تصفیه می شود انجام نمی شود که با توجه به بحران کمبود آب در بخش های مختلف باید طرح موضوع شده و استفاده از آن در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: سازه های تقاطعی بسیاری به صورت غیر اصولی طی سالیان گذشته بدون اخذ مجوز از آب منطقه ای بر روی رودخانه های استان ایجاد شده است که باید با اولویت بندی سازه هایی که در روستاها و شهرها هستند تعین تکلیف و اصلاح شوند.

موضوع استفاده از پساب تصفیه شده باید با کار فرهنگی در استان نهادینه شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان نیز در این جلسه اظهار کرد: عدم استفاده از پساب تصفیه شده موضوعی فرهنگی است که باید با کار فرهنگی آن را حل کرد.
مهندس سید محسن حسینی با بیان اینکه در این موضوع کمک فکری همه دستگاه ها می تواند به ما کمک کند، گفت: در وهله اول می توان از این فاضلاب تصفیه شده برای فضای سبز شهرداری ها استفاده کرد.
وی بیان کرد: طبق بخشنامه وزارت نیرو ، 80 درصد پساب تصفیه شده در اختیار آب و فاضلاب بوده و مابقی در اختیار شرکت آب منطقه ای برای تعادل بخشی آبخوان ها است.
مهندس حسینی تصریح کرد: فرآیند بررسی، برنامه ریزی و تخصیص پساب و تصمیم گیری برای تعیین حجم پساب قابل واگذاری به سرمایه گذاران کمیته برنامه ریزی و بهره برداری پساب تفویض شده و تخصیص نهایی استفاده از پساب پس از بررسی مستندات در وزارت نیرو انجام می شود.
مهندس حسینی همچنین با تاکید بر اهمیت جلسات شورای حفاظت و موضوعات مطروحه در آن اظهار کرد: جلسات این شورا از این پس به صورت ماهیانه و منظم برگزار می شود.
مهندس تیموری معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان نیز در این جلسه اظهار کرد: طول رودخانه های استان 3 هزار کیلومتر است که در 5 حوضه اصلی در استان در جریان هستند.
وی بیان کرد: تعداد کل سازه های تقاطعی در استان حدود ۹۰۰ مورد است که تعدادی از آنها غیر اصولی است .
تیموری بیان کرد: از نکات مهم در طراحی و اجرای سازه های تقاطعی در بستر و حریم رودخانه های استان، در نظر گرفتن حداقل سطح مقطع مناسب برای عبور جریان سیلاب و جانمایی مناسب سازه است که سازه با امتداد جریان آب در رودخانه عمود باشد. همچنین عبور کلیه خطوط لوله انتقال گاز و آب و برق و.. در عمق مناسب در حریم و بستر باشد تا هم تاسیسات مورد نظر حفظ و هم برای فعالیت های مهندسی رودخانه مزاحمتی ایجاد نشود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان تصریح کرد: انتظار است هماهنگی لازم در رعایت قوانین و مقررات انجام و اخذ نظرات کارشناسی آب منطقه ای در اجرای سازه های تقاطعی و موازی انجام شود.

شروع پروژه “مطالعات مرحله اول سامانه انتقال آب صنایع شمال استان از محل سد نرماب، بوستان و گلستان”

سرپرست دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای گلستان از شروع پروژه “مطالعات مرحله اول سامانه انتقال آب صنایع شمال استان از محل سد نرماب، بوستان و گلستان” خبر داد.
سید تقی میردیلمی افزود: این پروژه با هدف مشخص کردن نیاز آبی صنایع و تعیین نقاط اولویت‌دار و ارائه طرح تأسیسات مورد نیاز جهت آبرسانی به صنایع شمال استان از سدهای نرماب، بوستان و گلستان با مبلغ بالغ بر دو میلیارد ریال و مدت اجرای شش ماه انجام خواهد شد که با توجه به برگزاری مناقصه انجام شده و تعیین شرکت مشاور منتخب، مطالعات فاز اول آن شروع خواهد شد.