لزوم ارتقاء سواد آبی شهروندان

در نشست مشترک مدیران و معاونان آبفا و صداوسیمای مرکز اصفهان بر ارتقاء سواد آبی شهروندان تاکید شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در این نشست به چالش های ناشی از خشکسالی اشاره کرد و گفت: باید با اطلاع رسانی گسترده و پخش برنامه های آموزشی، مردم را از کاهش منابع آبی و […]

در نشست مشترک مدیران و معاونان آبفا و صداوسیمای مرکز اصفهان بر ارتقاء سواد آبی شهروندان تاکید شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در این نشست به چالش های ناشی از خشکسالی اشاره کرد و گفت: باید با اطلاع رسانی گسترده و پخش برنامه های آموزشی، مردم را از کاهش منابع آبی و مشکلات تامین آب شرب پایدار آگاه ساخت.

هاشم امینی تأثیر مثبت برنامه های صداوسیما بر مخاطبان را یادآور شد و گفت: تلاش آبفای اصفهان، تعامل همه جانبه با رسانه ملی برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مخاطبان از طریق کمک به تولید برنامه های خبری و آموزشی و در نهایت افزایش سواد آبی شهروندان است.

وی در عین حال مهمترین هدف شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در تابستان پیش رو را تامین آب شرب پایدار برای مشترکین شهری و روستایی با بهره گیری از سامانه های تله متری، تله کنترل و مدیریت فشار شبکه عنوان کرد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان نیز آمادگی این سازمان را برای افزایش همکاری با شرکت آب و فاضلاب اعلام کرد و گفت: باید نگاه ملی به موضوع آب داشته باشیم و بر همین اساس درصدد تولید و پخش مجموعه ای از برنامه های خبری، آموزشی و سرگرم سازی با رویکرد مدیریت مصرف بهینه آب هستیم.

بهرام عبدالحسینی افزود: اطلاع رسانی به مردم و مسئولان در زمینه آب نیاز به تشکیل اتاق فکر و تدوین پیوست رسانه ای دارد که به زودی  با همکاری آبفای استان اصفهان این کار عملیاتی شده و در قالب تفاهم نامه ای به اجرا در می آید.