لرستان میزبان مانور آمادگی مراکز پایش کیفیت آب منطقه

مدیرعامل شرکت آبفا لرستان گفت:مانور آمادگی،مقایسه ای مراکز پایش و کنترل کیفیت آب منطقه دو کشوری به میزبانی لرستان به شکل مطلوبی برگزار شد.

به گزارش برقاب : لرستان میزبان مانور آمادگی مراکز پایش کیفیت آب منطقه دوکشور  .یاسر اکبریان  مدیرعامل شرکت آبفای لرستان میزبان مانورآمادگی در حاشیه بازدید از جلسات و یرنامه‌های تمرینی تیم‌های اعزامی استان‌های ایلام ،کرمانشاه ،همدان به همراه تیم پایش و کنترل کیفی آبفای استان گفت: اینگونه برنامه‌ها برای حفظ آمادگی شرکت‌های آبفا در مواجهه با حوادث جوی و چالش‌های آبی بسیار مهم است.
وی افزود: در برنامه لرستان میزبان مانور آمادگی که به صورت کارگاهی و میدانی برگزار شد، اهدافی مانند تعامل بین دستگاهی در سطح استان‌ها به ویژه با دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی ازمرجع‌های تایید کیفیت آب شرب،اجرای آزمون مقایسه نمونه‌برداری، پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و باکتریولوژی، همچنین طرح نمونه‌برداری آزمایشگاهی هوشمند  مورد آزمایش و تمرین قرار گرفت.
این برنامه تمرینی به مدت یک روز در دی ماه به میزبانی شرکت آبفای لرستان انجام شد.