چندین نقطه حادثه خیز رودخانه نهرابی روانسر لایروبی میشود

پیرو بازدید روز ششم فروردین ماه مدیرکل مدیریت بحران استانداری به اتفاق مهندس شهلایی مدیرعامل شرکت از محل طرح تغذیه مصنوعی کیلانبر که در اثر سیلاب سال 98 مقداری از حوضچه آرامش وسرریز حوضچه اولی آن تخریب گردیده بود و از طرفی با توجه به پربودن حوضچه ها، در صورت شدت بارش ها احتمال تخریب کامل سرریز و سیلابی شدن رودخانه نهرابی وجود داشته واحتمال خسارت به اراضی و تأسیسات حاشیه رودخانه وجود خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری از مراحل پروژه لایروبی در چندین نقطه حادثه خیز رودخانه نهرابی روانسر بازدید به عمل آورد.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه پیرو بازدید روز ششم فروردین ماه مدیرکل مدیریت بحران استانداری به اتفاق مهندس شهلایی مدیرعامل شرکت از محل طرح تغذیه مصنوعی کیلانبر که در اثر سیلاب سال ۹۸ مقداری از حوضچه آرامش وسرریز حوضچه اولی آن تخریب گردیده بود و از طرفی با توجه به پربودن حوضچه ها، در صورت شدت بارش ها احتمال تخریب کامل سرریز و سیلابی شدن رودخانه نهرابی وجود داشته واحتمال خسارت به اراضی و تأسیسات حاشیه رودخانه وجود خواهد داشت.

دراین راستا شرکت آب منطقه ای در روز هفتم فروردین ماه با اعزام سه دستگاه بیل مکانیکی بصورت شبانه روزی اقدام به لایروبی در چند نقطه از رودخانه مذکور واصلاح نقاط حادثه خیز در مسیر رودخانه مذکور نمودند.

این عملیات با نظارت مستقیم مهندس شهلایی مدیرعامل وپیگیری شبانه روزی مهندس رضایی معاون طرح وتوسعه وبا همکاری کارشناسان طرح وتوسعه ومدیرمنابع آب شهرستان روانسر صورت گرفت.