کنترل روزانه درگاه های ارتباطی مشترکین آبفا اصفهان

تمام درگاه های ارتباطی مشترکین آبفای استان اصفهان روزانه مورد نظارت و کنترل قرار می گیرند. مدیردفترسامانه خدمات غیر حضوری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: هم اکنون مشترکین از طریق ۶ درگاه مختلف خدمات شرکت را دریافت می کنند که به منظور اطمینان از کارکرد صحیح آن ها، توسط کارکنان سامانه ۱۵۲۲ کنترل […]

تمام درگاه های ارتباطی مشترکین آبفای استان اصفهان روزانه مورد نظارت و کنترل قرار می گیرند.

مدیردفترسامانه خدمات غیر حضوری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: هم اکنون مشترکین از طریق ۶ درگاه مختلف خدمات شرکت را دریافت می کنند که به منظور اطمینان از کارکرد صحیح آن ها، توسط کارکنان سامانه ۱۵۲۲ کنترل می شوند.

روح اله سعیدی هدف از اجرای این طرح را  ارائه خدمات شبانه روزی و  بدون وقفه دانست و بیان کرد: با بررسی و کنترل روزانه  کلیدهای درگاه های ارتباطی، هرگونه مشکلی در زمینه در خواست مشترکین برای دریافت  خدمات ۲۳ گانه شرکت و پرداخت قبوض باشد رفع می شود.

وی به معرفی۶ درگاه ارتباطی مشترکین آبفای اصفهان پرداخت و  تصریح کرد: مشترکین می توانند از طریق تماس با شماره تلفن چهار رقمی ۱۵۲۲، ارسال پیامک به سر شماره ۳۰۰۰۰۱۵۲۲، ورود به پرتال شرکت به نشانی www.abfaesfahan.ir، نصب  نسخه اندرویدی کارافزار (اپلیکیشن) خدمات همراه آبفای استان اصفهان و استفاده از کد دستوری ۱۵۱۵۲۲#*۶۶۵۵* با تلفن همراه ، از خدمات غیرحضوری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بهره مند شوند.

سعیدی به خدمات ۲۳گانه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان که از طریق سامانه ۱۵۲۲ ارائه می شوند، اشاره کرد و گفت: واگذاری انشعاب آب، واگذاری انشعاب فاضلاب، تغییر کاربری انشعاب آب، پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب، تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب، تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب، تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آب، تغییر قطر انشعاب آب، تفکیک کنتور آب، تغییر مکان کنتور آب، آزمایش کنتور آب، تعویض کنتور آب، نصب سیفون اضافی فاضلاب، قطع موقت و وصل انشعاب آب، جمع آوری یا ادغام انشعاب آب، تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب، درخواست بررسی صورت حساب مشترکین آب و فاضلاب، اعلام کارکرد کنتور آب، مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب، فروش آب تانکری، پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب، رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب و  درخواست لوازم کاهنده مصرف آب از جمله این خدمات است.