کسب عنوان شرکت برتر آبفای هرمزگان در برگزاری مانور دفاع از مقر

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در برگزاری مانور دفاع از مقر به عنوان شرکت برتر معرفی شد.

به گزارش برقاب،در برگزاری این مانور که با هدف شناسایی و احصای نقاط ضعف و قوت حفاظت از اماکن و تاسیسات شرکت برگزار شد، دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب هرمزگان پس از ارزیابی به عنوان شرکت برتر در کشور انتخاب شد.با کسب این رتبه، مدیرکل حراست شرکت مهندسی آبفای کشور از عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان به دلیل رضایت عملکرد در این حوزه و کسب رتبه برتر با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.