کاهش ۱۰ درصدی تعداد مشترکان پرمصرف در پیک بار

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تشریح اهداف کمّی طرح برق امید در سال ۱۴۰۰ گفت: طبق اهداف این طرح، کاهش ۱۰ درصدی تعداد مشترکان پرمصرف در بازه ی زمانی پیک بار را در برنامه ی کاری خود داریم. عادل کاظمی با بیان اینکه طرح برق امید از سال گذشته آغاز شده است […]

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تشریح اهداف کمّی طرح برق امید در سال ۱۴۰۰ گفت: طبق اهداف این طرح، کاهش ۱۰ درصدی تعداد مشترکان پرمصرف در بازه ی زمانی پیک بار را در برنامه ی کاری خود داریم.

عادل کاظمی با بیان اینکه طرح برق امید از سال گذشته آغاز شده است و هدف آن بهبود الگوی مصرف در بخش خانگی است، افزود: به منظور استفاده ی حداکثری از ظرفیت برق امید در کاهش پیک بار سال ۱۴۰۰، اهداف کمّی برق امید برای کاهش پیک بار سال جاری و نحوه ی محاسبه ی آن مشخص شده است.
کاظمی ادامه داد: براین اساس کاهش ۱۰ درصدی تعداد قبوض صادره در الگوی پرمصرف در بازه ی زمانی پیک بار از ابتدای تیرماه تا پایان مهرماه و انتقال آن به الگوهای کم مصرف و خوش مصرف در مقایسه با دوره ی مشابه سال قبل، هدف اصلی برق امید است.
وی همچنین به نحوه ی محاسبه ی شاخص ارزیابی الگوی مصرف در سال جاری اشاره کرد و گفت: به منظور ارزیابی عملکرد، کلیه ی قبوض صادره که تاریخ قرائتشان متعلق به زمان پیک بار تابستان باشد در سه الگوی کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تفکیک شده و پس از مقایسه با مصرف آنها در سال ۹۹، به نسبت تغییر حاصله، شاخص عملکرد منظور خواهد شد.