کاهش هزینه های بهره برداری با نصب فشار شکن در شبکه توزیع آب امیر کبیر

به منظور افزایش ضریب اطمینان شبکه ، تعدیل  و تنظیم فشار آب و همچنین کاهش حوادث و اتفاقات شبکه و هزینه های بهره برداری در شهر جدید امیرکبیر ، سه فقره شیر فشار شکن در شبکه توزیع آب  این شهر ، نصب گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی مهندس سعید […]

به منظور افزایش ضریب اطمینان شبکه ، تعدیل  و تنظیم فشار آب و همچنین کاهش حوادث و اتفاقات شبکه و هزینه های بهره برداری در شهر جدید امیرکبیر ، سه فقره شیر فشار شکن در شبکه توزیع آب  این شهر ، نصب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی مهندس سعید سرآبادانی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اراک با اعلام این خبر بیان نمود: در این عملیات ، ۳ فقره شیر فشار شکن به همراه شیر هوا و اتصالات مورد نیاز در حوضچه های بزرگ تاسیسات آب شهر امیرکبیر، نصب شد .

وی افزود : این عملیات به منظور افزایش ضریب اطمینان شبکه و تعدیل و تنظیم فشار آب  به صورت امانی توسط پرسنل امور آب و فاضلاب شهرستان اراک صورت گرفت که باعث صرفه جویی ۵۰۰ میلیون ریالی در هزینه های بهره برداری گردید.

 

 

صرفه جویی سالانه ۳ میلیارد ریالی هزینه ها، با مهندسی مجدد تاسیسات آبرسانی و شبکه توزیع آب شهر مهاجران

در راستای کاهش هزینه های بهره برداری، مدیران و کارشناسان بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با مطالعه و بررسی تاسیسات آبرسانی و شبکه توزیع آب شهر مهاجران ، نسبت به باز طراحی و مهندسی مجدد آن اقدام نمودند.

مهندس رحیم کریمی مهرآبادی رئیس اداره آب و فاضلاب شهر مهاجران با اعلام این خبر اظهار داشت : مهندسی مجدد و تغییرات فنی در طراحی شبکه توزیع آب و تاسیسات آبرسانی شهر مهاجران ، باعث کاهش هزینه های بهره برداری ، به مبلغ ۳ میلیارد ریال در سال گردید.

وی افزود :با این اقدام ، یک واحد ایستگاه پمپاژ ، یک باب مخزن ذخیره آب به حجم ۷۰۰ متر مکعب و یک باب مخزن تعادلی به حجم ۸۰۰ متر مکعب ، از مدار بهره برداری خارج وهزینه های بهره برداری آنها حذف گردید.