آشنایی با نرم افزار GIS در برق تبریز برگزار شد

برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با GIS در برق تبریز

به گزارش برقاب، به نقل از روابط‌ عمومی برق تبریز، کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار GIS در ۲ گروه در محل مجتمع آموزشی پژوهشی آذربایجان ویژه همکاران امور دیسپاچینگ و فوریت های برق توسط دفتر آموزش و برنامه‌ریزی نیروی انسانی اجرا شد. کارگاه آموزشی GIS با هدف آشنایی همه همکاران با مفاهیم و تعاریف  GIS و جداول اطلاعاتی پایگاه داده ها و انواع مدلسازی دنیای واقعی در کامپیوتر و سیستم های مختصات جغرافیایی و سیستم های تصویر و مفاهیم اصول استفاده از تلفن همراه به عنوان دستگاه GIS  با خلاصه تجزیه تحلیل های مکانی و ابزارهای نرم افزار GIS و کاربردی سازی آن در صنعت برق برپا شد.
طی  کارگاه آموزشی تسریع و افزایش دقت استفاده از همه نرم افزارهای مکان محور در شرکت و افزایش دانش سازمانی کاربردی سازی GIS و توانایی همکاران برای استفاده از تلفن همراه به عنوان دستگاه GPS از جمله اهداف دیگر این دوره است.