قوهیجان روشن شد.

پروژه برق رسانی به روستای قوهیجان، سومین روستای فاقد برق شهرستان طارم با احداث سه و نیم کیلومتر شبکه توزیع برق به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، مهندس دولتیاری معاونت برنامه ریزی و مهندسی این شرکت در خصوص پروژه تامین برق روستای قوهیجان از توابع شهرستان طارم […]

پروژه برق رسانی به روستای قوهیجان، سومین روستای فاقد برق شهرستان طارم با احداث سه و نیم کیلومتر شبکه توزیع برق به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، مهندس دولتیاری معاونت برنامه ریزی و مهندسی این شرکت در خصوص پروژه تامین برق روستای قوهیجان از توابع شهرستان طارم گفت: در راستای اجرای طرح بهسازی توزیع برق روستاهای کشور و نیز تحقق اهداف پویش #هرهفته الف – ب – ایران ، روستای قوهیجان با ۱۲خانوار ، نهمین روستا فاقد برق در یک سال اخیربود که  برقدار شد.
مهندس دولتیاری در خصوص این طرح کاملا روستا محور گفت: طرح بهارستان (بهسازی شبکه برق روستاهای ایران( به صورت جامع از سوی شرکت توانیر طراحی و توسط شرکت های توزیع برق استانی به انجام خواهد رسید و اجرای طرح، طی فرایندی پنج ساله برای بهسازی شبکه برق تمامی روستاهای کشور و با هدف گذاری ۱۰ هزار روستا برای سال جاری جهت بهبود شاخص های کیفی خدمات برق و افزایش رضایت مندی مردم ساکن در روستاها طرح ریزی شده است.
وی در ادامه افزود:پروژه برق رسانی به روستاهای لهجبین از توابع شهرستان ماهنشان، میناب و شیرمشه از توابع شهرستان طارم،سرخه دیزج از توابع شهرستان سلطانیه،امین آباد و کماجین از توابع شهرستان ابهر و مهدیلو و کشگنلو از توابع خدابنده، طی سال گذشته توسط توزیع برق زنجان انجام شد.
مهندس دولتیاری تاکید کرد: در سال های اخیر برق رسانی به روستاهای فاقد برق استان زنجان  با قدرت بیشتر و سرعت مضاعفی انجام شد تا بتوانیم شاهد مهاجرت معکوس ازشهرها به روستاها، افزایش رضایتمندی روستائیان، ایجاد اشتغال و توسعه بخش دامداری و کشاورزی درمناطق مستعد کشاورزی و دامداری باشیم.
وی تصریح کرد: برق رسانی روستای قوهیجان با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال با اجرای ۲۹۰۰ متر شبکه فشار متوسط، ۵۵۰ متر کابل خودنگه دار و احداث یک پست هوایی ۲۵ کاوا به پایان رسید و اهالی روستای فوق از نعمت برق و روشنایی بهرمند شدند.
گفتنی است با برق رسانی به روستای قوهیجان، تعداد روستاهای برق دار استان زنجان به ۹۰۳ روستا رسید.