قلیا شویی لوله های اکونومایزر و ری هیت بویلر واحد ۲ نیروگاه بندرعباس

مدیر امور شیمی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از پایان عملیات قلیا شویی لوله های اکونومایزر و ری هیت بویلر واحد ۲ نیروگاه بخار خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان،هادی فاتح نیا عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکلات اکونومایزر ایجاد رسوب به وجود آمده بر روی سطوح خارجی لوله ها […]

مدیر امور شیمی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از پایان عملیات قلیا شویی لوله های اکونومایزر و ری هیت بویلر واحد ۲ نیروگاه بخار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان،هادی فاتح نیا عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکلات اکونومایزر ایجاد رسوب به وجود آمده بر روی سطوح خارجی لوله ها ، ناشی از تماس مستقیم با سوخت های سنگین از قبیل مازوت می باشد که در حرارت های بالا ایجاد لایه سخت و چسبنده می نماید و امکان حذف این رسوبات به صورت مکانیکی به راحتی مقدور نمی باشد و باعث کاهش راندمان و انتقال حرارت و تخریب قطعات و تجهیزات می شود

و همچنین باعث افزایش هزینه تعمیرات و مصرف سوخت و خوردگی لوله نیز می شود. لذا جهت حذف رسوبات موجود نیاز به انجام عملیات قلیا شویی لوله ها می باشد، در همین راستا طی نمونه برداری از رسوبات موجود بر روی سطوح لوله ها و بررسی انجام شده توسط کارشناسان آزمایشگاه شیمی اقدام به تهیه محلول شیمیایی مورد نظر گردید.

فاتح نیا افزود :طی چندین مرحله شستشوی لوله های ری هیت و اکونومایزر انجام گردید و پس از اتمام عملیات قلیا شویی و بازدید های به عمل آمده تمامی رسوبات روی سطح خارجی لوله ها حذف گردید.

مدیر امور شیمی نیروگاه بندرعباس خاطر نشان کرد: حذف رسوبات باعث بهبود در انتقال حرارت ، کاهش مصرف سوخت و بالا رفتن راندمان تولید می گردد.