قطع برق بولوار شهرداری مهرشهر کرج

آتش‌سوزی یک اصله درخت کاج در بولوار شهرداری مهرشهر کرج، منجر به قطع برق این منطقه شد. به‌ گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، یک اصله درخت کاج چندین ساله در مجاورت شبکه فشار متوسط که دچار حریق شده بود باعث آسیب رساندن به شبکه برق (سیم روکش‌دار) شده که در اثر […]

آتش‌سوزی یک اصله درخت کاج در بولوار شهرداری مهرشهر کرج، منجر به قطع برق این منطقه شد.
به‌ گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، یک اصله درخت کاج چندین ساله در مجاورت شبکه فشار متوسط که دچار حریق شده بود باعث آسیب رساندن به شبکه برق (سیم روکش‌دار) شده که در اثر این حادثه، به دو خودروی پارک شده زیر درخت نیز آسیب وارد شد که پس از قطع جریان برق توسط عوامل بهره‌برداری مهرشهر، آتش‌سوزی مهار شد.
بر اساس این گزارش، با توجه به روکش‌دار بودن شبکه برق، احتمال اتصالی شبکه وجود نداشته و احتمال دخالت انسانی در آتش سوزی مذکور محتمل است که هماهنگی لازم جهت بررسی علت آتش سوزی با سازمان آتش نشانی صورت گرفته است.
خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است.