قطع انشعاب برق ساختمان شهرداری خشکبیجار

بنا به گزارش رئیس اداره توزیع برق، شهرداری خشکبیجار بابت کلیه اشتراکهای ساختمان اداری مبلغ 84 میلیون تومان بدهی برق مصرفی دارند  و بابت پرداخت بدهی طی  6 مرحله اخطار کتبی در زمانهای متفاوت به شهرداری اعلام شد و  این موضوع نیز به بخشداری منعکس گردید . وهمچنین مقرر شد طی توافقی ،  شهرداری در […]

بنا به گزارش رئیس اداره توزیع برق، شهرداری خشکبیجار بابت کلیه اشتراکهای ساختمان اداری مبلغ 84 میلیون تومان بدهی برق مصرفی دارند  و بابت پرداخت بدهی طی  6 مرحله اخطار کتبی در زمانهای متفاوت به شهرداری اعلام شد و  این موضوع نیز به بخشداری منعکس گردید . وهمچنین مقرر شد طی توافقی ،  شهرداری در چند مرحله این بدهی را پرداخت نماید ولی متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفت و پرداختی انجام نشد . اداره توزیع برق خشکبیجارنیز  بر اساس دستورات صادره از مدیریت توزیع برق شهرستان رشت  و هماهنگی با  بخشدار در مورخ 99/4/29 نسبت به قطع انشعاب برق ساختمان شهرداری خشکبیجار اقدام نمود .

البته  پس از یکساعت برق شهرداری مجددا وصل می شود ولی شهردار محترم دریک عمل غیر اخلاقی و غیر اداری و دوراز شان یک مسئول نظام دو کامیون شن و نوخاله ساختمانی را جلوی درب ورودی ساختمان اداره برق بعنوان اعتراض تخلیه می نماید . وجای بسی تاسف دارد که کاراداری وقانونی پیگیری بهای برق مصرفی  بصورت غیراخلاقی برخورد می شود . با اینحال مراتب به اطلاع معاونین محترم عمرانی و سیاسی استانداری و نیز فرمانداری محترم  شهرستان رشت منعکس می گردد و پس از یک ساعت ، عوامل شهرداری خشکبیجار نسبت به جمع آوری شن و نوخاله ها اقدام می نمایند .